Новини

Българските картографи учредиха собствена асоциация


Целта е да се укрепят позициите на експертите у нас и в чужбина

 

Българските картографи вече имат собствена асоциация. Това стана на 8 април т. г. в ректората на УАСГ, където присъстващите 40 картографи сложиха подписите си под документа, с който се създаде Българската картографска асоциация (БКА). Срещата откри

доц. Теменужка Бандрова, която накратко изтъкна причините и необходимостта от създаването на подобна организация.

Основаването обаче не мина без критика от страна а Съюза на геодезистите и земеустроителите в България (СГЗБ). Позицията им беше свързана с факта, че съюзът е традиционният представител на българските геодезистите в различни международни съсловни организации, включително и в Международната картографска асоциация (МКА) и по тази причина липсва необходимост от създаване на друга организация като БКА, която да членува в МКА. Отбелязано беше още, че формирование на картографите отдавна има, а именно секцията „Картография“ към СГЗБ, на която доц. Бандрова е била председател. В отговор на тези аргументи против учредяването на новата асоциация основателите на БКА издигнаха тезата, че за съжаление секцията „Картография“ днес не функционира адекватно. Стана ясно още, че недоволството сред СГЗБ е породено и от организираните през последните години множество международни картографски семинари в България, които обаче не били подкрепени от съюза и се стигнало до своеобразно изнасяне на дейността на секцията „Картография“ извън допустимите граници на СГЗБ. Изтъкнато беше, че СГЗБ са предложили първо да се организира национална конференция, а не направо международна. Все пак събралите се картографи оцениха международните конференции и срещи като много положителни и отбелязаха, че организацията им е била дело на личните усилия и познания на доц. Бандрова. След гласуване с мнозинство беше решено, че е необходимо да се основе асоциация на картографите в България.

След споровете присъстващите се запознаха с устава на новата асоциация, подготвен предварително от експерти юристи. Последваха корекции, предложени от учредителите и окончателният вариант бе приет с мнозинство. В управителния съвет на Българската картографска асоциация бяха избрани седем души: Ангел Ангелов, Евгения Караджова, Силвия Маринова, Петър Пенев, Теменужка Бандрова, избрана за председател и заместници Румяна Вацева и Георги Гладков. Секретар на управителния съвет е Силвия Маринова, а в контролния съвет са Борис Давидков, Венера Коцева и Антоанета Францова. Беше определен и годишният членски внос – за физически лица – 15 лв., а за юридически – 90 лв.

Новосъздадената асоциация си постави цели за близкото бъдеще. Първата е да се представи национален доклад за развитието на българската картография през последните четири години пред Международната картографска асоциация. БКА ще организира участието на българските фирми в картографската изложба в Париж 3-8 юли 2011 г. На генералната асамблея на Международната картографска асоциация в Париж ще бъде предложено приемането на БКА като национален представител за България. Асоциацията се ангажира да съдейства на всички свои членове за бъдещо професионално развитие. Предстои регистрация на асоциацията в съда.

Създаването на БКА бе подкрепено от представители на Агенцията по геодезия, картография и кадастър, Асоциацията за геопространствена информация в Югоизточна Европа, АР ЕС ДЖИ Консулт, Военно географската служба на Българската армия, Геодетект ООД, Геоплан – Бургас, ГИС-София, ДатаМап-Европа ООД, Датекс ГИС Център, Евросенс- България, ЕСРИ – България, КартГео ООД, Картографско студио ДавГео, Националния институт по геофизика, геодезия и география при БАН, Сдружението на преподавателите по история в България, СУ „Св. Климент Охридски“, Университета по архитектура, строителство и геодезия, Центъра за аерокосмическо наблюдение към МВР, Центъра за национална сигурност и отбрана при БАН, Института по информационни и комуникационни технологии при БАН.

Автор

Super User
От категорията
Гео-портал на минестерството на отбраната

Contact Us