Новини

БГ проект за денонощна библиотека с награда от Европейската комисия

Българският проект „Реконструкция и преустройство на съществуваща сграда в културно-образователен център (музей) за съвременно изкуство и библиотека“, финансиран по управляваната от Министерството на регионалното развитие и благоустройството Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г. спечели специалната награда на публиката в конкурса на Европейската комисия „Regiostars 2023“. Проектът бе една от петте номинации на журито в категорията „Европа по-близо до гражданите“. Призът бе връчен днес на церемония в гр. Острава, Чехия, а българското предложение бе избрано сред 228 проекта на държавите – членки на Европейския съюз.

Проектът на Община Бургас за втора поредна година е финалист в конкурса. Благодарение на инвестицията от ОПРР се осигури пълноценно съхранение и използване на библиотечния фонд на Регионална библиотека „П. К. Яворов“. Общият бюджет на проекта е 9,94 млн. лв., като безвъзмездната финансова помощ по оперативната програма е 3,64 млн. лв. Останалите средства са осигурени чрез финансов инструмент от Фонда за градско развитие Юг.

Освен реновация на сградата, по проекта е въведена електронна система за дигитализация на изданията за управление на библиотечния фонд, което позволява ефективното му използване от читателите от всички възрастови групи.

В обновения Център за съвременно изкуство и култура децата, младежите, студентите и гостите на Община Бургас имат възможност за допълнително творческо развитие и образование в областта на изкуствата в съвременни и модерни зали. Те са оборудвани съгласно всички съвременни изисквания за образователни и творчески курсове – писане на книги, създаване на комикси, майсторски арт класове, кръжоци по приложни изкуства и др. Посетителите имат достъп и до най-съвременни високотехнологични форми на изкуството в залата за добавена реалност в 3D пясъчна кутия и интерактивен музей.

Обновените зали на Центъра дават възможност и на бизнеса в община Бургас и региона да организира работни срещи, форуми и различни събития в артистична среда, където се съчетава изкуството, културата и иновацията. Сградата е снабдена и със съоръжения за достъп на хора в неравностойно положение и в риск от социално изключване.

Библиотеката е първата в страната, която работи денонощно.

 

Автор

Geomedia Magazine
От категорията
Гео-портал на минестерството на отбраната

Contact Us