Новини

Бизнесът декларира от февруари действителните си собственици

В днешния брой 3 на „Държавен вестник“ са обнародвани дългоочакваните декларации, с които бизнесът трябва да обяви действителните си собственици след 1 февруари 2019 г. Образците представляват приложение № 3 (стр. 49) към новия Правилник за прилагане на Закона за мерките срещу изпирането на пари (ЗМИП). Фирмите ще разполагат с четири месеца, за да декларират действителните си собственици. В противен случай ще бъдат налагани глоби. Дружествата, които не декларират действителните си собственици и бъдат глобени, може да бъдат санкционирани всеки месец, докато не заявят вписването.

Според текстовете на правилника, декларацията се подава от „представляващите на учредените на територията на Република България юридически лица и други правни образувания, физическите и юридическите лица и други правни образувания, които действат на територията на Република България в качеството си на доверителни собственици на тръстове, попечителски фондове и други подобни чуждестранни правни образувания, учредени и съществуващи съобразно правото на юрисдикциите, допускащи такива форми на доверителна собственост“.

Освен това тя трябва да е с нотариална заверка на подписа. А съдържанието ѝ е определено в приложение №3 към правилника.

Не всички фирми ще трябва да подават декларация за действителните си собственици. За някои, като ЕООД, притежание на физическо лице например, това ще е излишно, защото информацията вече е налична в Търговския регистър. Данните се вписват, ако не фигурират в делата или партидите на юридическите лица или други правни образувания в съответния регистър като физически лица, които са еднолични собственици или съдружници с най-малко 25 на сто дялово участие. Ако действителните собственици са физически лица, различни са от вписаните и попадат в обхвата на определението за действителен собственик, данните за тях се вписват в Търговския регистър.

Обявяването на действителните собственици на фирмите беше предвидено в новия Закон за мерките срещу изпирането на пари, който влезе в сила в края на март 2018 г. То обаче не можеше да започне докато не бъде приет обнародваният днес правилник.

{module [180]}

Автор

Geomedia Magazine
От категорията
Гео-портал на минестерството на отбраната

Contact Us