Новини

Близо 2 млн. евро за борба с миграцията по границата с Турция ни дава Брюксел

Над 1,7 млн. евро ще бъдат вложени в мерки за борба с нелегалната миграция в пограничния регион между България и Турция. Средствата се осигуряват по управляваната от Министерството на регионалното развитие и благоустройството Програма за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ VІ-А ИПП България – Турция 2021-2027.

В Бургас бе връчен договорът за изпълнение на съвместния проект между двете държави „Повишаване на капацитета и подобряване на сътрудничеството на правоприлагащите органи на територията на областите Бургас, Хасково и Ямбол, Одрин и Къркларели в областта на миграцията“, с който ще се повиши ефективността в ограничаване незаконното преминаване в граничната зона.

„В момента инвестираме в сигурността не само на трансграничния регион, но и на целия Европейски съюз. Целенасочено сме избрали чрез най-големия проект по програмата да финансираме най-приоритетните направления, да надградим съществуващите системи и да бъдем максимално подготвени в предотвратяване на незаконния трафик на хора“, заяви заместник-министърът на регионалното развитие и благоустройството Ангелина Бонева при връчване на договора по проекта на Кирил Ценкин, заместник-министър на вътрешните работи.

Областната дирекция на МВР в Бургас е водещ партньор в проекта, в който участват още дирекциите в Ямбол и Хасково, както и турските области Одрин и Къркларели. Продължителността на проекта е две години.

Общата цел на инвестицията е да се повиши капацитетът на националните системи за противодействие на миграцията в трансграничния регион чрез подобряване на функционалните и оперативни възможности на различните служби в двете държави.

С осигуреното европейско финансиране се предвижда полицейските управления в Бургас, Ямбол и Хасково да закупят общо 16 високопроходими специализирани автомобила, 5 микробуса и 2 пътнически автобуса. От турска страна средствата ще се инвестират в модерни устройства за проверка на документи на граничните пунктове, камери за полицейските патрули и високотехнологични системи за разпознаване на автомобилни номера.

За подобряване на подготовката на служителите се предвижда провеждането на специализирани обучения. Те включват повишаване на знанията по политиката на ЕС в областта на миграцията и управлението на кризи, а около 70 служители на правоприлагащите служби в Одрин и Къркларели ще преминат обучение по английски  и български език. Предвидени са и съвместни обучения между българските и турските служби за усъвършенстване на координацията, обмяната на опит и добри практики, както и съвместни демонстрационни събития в двете страни.

Автор

Geomedia Magazine
От категорията
Гео-портал на минестерството на отбраната

Contact Us