Новини

Близо 20 млн. лв. отиват за геозащитни мерки през 2022 г.

Близо 19,5 млн. лв. са предвидени за геозащитни мерки и дейности в бюджета на Министерството на регионалното развитие и благоустройството за 2022 година. От тях 17 млн. лв. са за извършване на геозащитни мерки и дейности за ограничаване на свлачищата, абразионните процеси по Черноморското крайбрежие и ерозионните процеси по Дунавското крайбрежие. 2,5 млн. лв. ще бъдат инвестирани в превантивна дейност – регистриране, мониторинг и проучвателни работи.
Според данните от Национална програма за превенция и ограничаване на свлачищата на територията на Република България, ерозията и абразията на Дунавското и Черноморското крайбрежие 2015-2020 г , най-невралгичните райони са по западната част на Дунавското крайбрежие, Северното Черноморие в района от Варна до Каварна, Източните Родопи и някои котловини в Западна България.
Финансирането за геозащитни мерки за 2022 г. ще се разпредели за проекто-проучвателни работи и за извършване на строителни и монтажни работи. В първата част са свлачището „Албена“ в община Балчик; общата брегоукрепителна схема в района на морския залив Ахелой в община Поморие; проектът за изменение на кадастралната карта за отразяване на дамба „Албена-Балчик“ в участъка от курортен комплекс „Албена“ до „Момчилово дере“ в община Балчик. Ще бъде актуализиран инвестиционният проект за района спирка „Фара“ в община Аксаково. Чрез подпомагане на община Смолян ще бъде извършено прединвестиционно проучване на свлачище „Смолянски езера“.
Другата част от средствата са планирани за строителни и монтажни работи на обекти със сключени договори от предходни години. Ще се финансира укрепването на свлачището по северния бряг на Царево и брегоукрепването в района на крайбрежната плажна ивица на Ахтопол. Ще се укрепят и свлачища в Бяла; в района на училище „Св. Паисий Хилендарски“ в сливенското село Сотиря, както и свлачищни участъци в община Своге. В плана на МРРБ са и укрепването и възстановяването на общинския път на територията на община Сухиндол; укрепването на свлачища в с. Габровица в община Белово, както и в района на туристическа и колоездачна пътека в местност „Леден врис“ (Неделино). Във Враца ще се работи за укрепване на свлачището над  ул. „Черни Дрин“ (под водоем Среченска бара). В община Правец – за укрепване на свлачищен участък на общинския път Калугерово – Видраре – Джурово, а в Китен ще се изпълнипърви етап от брегоукрепването в северната част на града.
През 2021 г. МРРБ инвестира малко над 16 млн. лв. за геозащитна дейност.  С тези средства бе укрепено свлачището в квартал „Сарафово“ на Бургас с площ около 700 дка. В засегната територия са реализирани пилотни противосвлачищни конструкции над 1200 м и отводнителни съоръжения над 3000 м, изградена е брегоукрепителна дамба с дължина около 1500 м, районът е озеленен и благоустроен. Започна укрепването на свлачището и брегоукрепването на северния бряг на Царево. Приключило е прединвестиционното проучване за свлачище в „Албена“, извършено е проектиране на укрепването на свлачища и брегоукрепване в Бяла, както и геодезическо заснемане, паспортизация и оценка на състоянието на брегоукрепителната дамба от КК „Албена“ до Балчик в участъка от КК „Албена“ до Момчилово дере. Стартирана е процедура по Закона за обществените поръчки за избор на изпълнител на прединвестиционно проучване за морския залив „Ахелой“ в община Поморие.
Чрез подпомагане на общините е приключило укрепването на свлачищата в  района на РСУО на регион Плевен, с. Буковлък, в местност „Свети Никола“, Варна, локалното свлачище в м. „Ъгъла“, кв. „Сарафово“, Бургас“, в урбанизираната територия на с. Коиловци, община Плевен. Изработени са проекто-проучвателни работи за укрепване на свлачища в село Габровица в община Белово.
През миналата година МРРБ изпълни и проект за 2,5 млн. лева по Оперативна програма „Околна среда“ 2014 – 2020 г. за превенция и противодействие на свлачищните процеси. На 26 свлачища с обща площ около 7 хиляди дка са изградени контролно-измервателни системи и са извършени измервания. Те са на територията на общините Бобов дол, Брегово, Варна, Габрово, Гулянци, Долни Чифлик, Златарица, Котел, Кърджали, Лом, Лясковец, Несебър, Оряхово, Плевен, Стражица и Тетевен.
През 2022 г. ще продължи мониторингът на свлачищата чрез изградените контролно-измервателни системи от геозащитното дружество и неговите клонове.

Автор

Geomedia Magazine
От категорията
Гео-портал на минестерството на отбраната

Contact Us