Новини

Близо 300 ВиК обекта ще се реконструират и изграждат с еврофинансиране

До 2023 г. близо 300 обекта от ВиК инфраструктурата ще се реконструират и изграждат в страната с европейско финансиране Те са определени с изготвените от МРРБ регионални прединвестиционни проучвания (РПИП) в 14 области. Това съобщиха от пресслужбата на ведомството.

Сред обектите са 19 пречиствателни станции за питейни и отпадъчни води, близо 1300 км водопроводи и канализация, 146 помпени станции и други съоръжения в 51 населени места. В момента текат съгласувателни процедури по екологичното законодателство. По процедура министерството на околната среда и водите (МОСВ) трябва да се произнесе дали е необходимо да се извърши оценка за въздействието върху околната среда (ОВОС) на изготвените РПИП за всяка една от 14-те обособени територии. Очаква се строителството на някои от обектите да започне още в края на 2018 г., а за други – през 2019 г.

Планираните средства за строителство са в размер на 1,59 млрд. лв., осигурени от оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“. С реализацията на проекта от подобрени ВиК услуги ще се ползват над 2 млн. българи. Благоприятен ще бъде ефектът и върху околната среда, защото ще се ограничи замърсяването на почвите и реките с отпадъчни води, допълват от МРРБ.

За първи път проектите ще се изпълняват от ВиК операторите. Друга новост е, че всеки един от тях ще се реализира с оглед на най-неотложните нужди на отделните области. Подобно приоритизиране на инвестициите не е правено досега в България. При реконструкциите ще се използват съвременни инженерни решения. Това ще гарантира, че ремонтите няма да се отразят негативно на онези участъци, които не са рехабилитирани, се посочва в съобщението.

{module [180]}

Автор

Geomedia Magazine
От категорията
Гео-портал на минестерството на отбраната

Contact Us