Новини

Book on Advances in Responsible Land Administration

Jaap Zevenbergen, Walter de Vries, Rohan Bennett

ИК CRS Press

Новата книга на световно познатите в академичните среди автори представя съвременните предизвикателства пред кадастъра и важността му за устойчивото развитие – тема, обсъждана от всички политици през последните години. Книгата въвежда термина „отговорно администриране на земята” (responsible land administration), който се отнася за използване на иновациите и за спазване на етичните норми. Авторите споделят и опита си от реални случаи в Руанда, Етиопия, Танзания, Уганда и Кения.

Автор

Geomedia Magazine
От категорията
Гео-портал на минестерството на отбраната

Contact Us