Новини

Борислав Александров за пети път в Антарктида

Добре познатият на геодезическата гилдия и читателите на списание „Геомедия“ преподавател в УАСГ доц. д-р инж. Борислав Александров ще поеме за пети път към Антарктида, като част от 26-ата българска антарктическа експедиция. Той ще замине на 15 ноември заедно с първата група и ще остане два месеца на ледения континент.

Избрахме два разказа за антарктическите премеждия на Александров, които само загатват за трудностите на работата в далечната земя:

До Антарктика под платна

Хидрографски дейности при екстремните условия на Антарктика

Пожелаваме му успешна мисия!

Автор

Geomedia Magazine
От категорията
Гео-портал на минестерството на отбраната

Contact Us