Новини

Браншови организации разработват нова концепция за законодателство при проектирането и строителството

Работна група, създадена със заповед на министъра на регионалното развитие и благоустройството разработва концепция за ново законодателство в областта на проектирането и строителството. Целта е да се постигне пропорционалност на изискванията спрямо категорията и риска на строежа, материални отговорности, покрити със застраховки, регистрационен режим за малки обекти, електронна система за разглеждане и архивиране на проекти и др. В рамките на един месец работната група трябва да определи основните принципи на бъдещото законодателство.

Материалите,  които се предлагат за обсъждане на този етап са качени на интернет страницата на Камарата на инженерите в инвестиционното проектиране на адрес: https://www.kiip.bg/suobshtenie/koncepciakab-2242.

{module [180]}

Автор

Geomedia Magazine
От категорията
Гео-портал на минестерството на отбраната

Contact Us