Новини

Брюксел погна България заради околната среда корупция при търгове и енергетика


Европейската комисия отправи към България второ и последно писмено предупреждение за неспазване на европейското законодателство в областта на околната среда, обществените поръчки и енергийния пазар.

Брюксел обяви, че започва процедура срещу България, Белгия, Естония, Франция, Португалия, Латвия, Финландия, Полша, Малта и Словакия, тъй като не спазват европейската законодателство по околната среда в пет области – превенция на наводнения, събиране на електрически и електронни отпадъци, чистотата на водите, ограничаване на вредни шумове и поддържане на открити места за изхвърляне на боклуци. ЕК изисква от България да спазва напълно Директива 2007/0/ЕС за оценка и управление на риска от наводнения.

Директивата изисква държавите членки да извършват предварителна оценка до 2011 г. за идентифициране на речните басейни и съответни крайморски райони, изложени на риск от наводнения. По отношение на такива зони, те ще трябва да изготвят карти на риска от наводнения до 2013 г., като до 2015 г. създадат планове за управление на риска от наводнения, фокусирани върху превенцията, защитата и подготвеността. Страните членки трябваше да приложат директивата в националното законодателство не по-късно от 29 ноември 2009 г.

Освен това Брюксел смята, че България, Кипър, Латвия, Португалия и Словения не прилагат напълно директива на Европейския съюз при оспорване на резултати от обществени търгове. България трябва да създаде законови гаранции, че поръчките се възлагат на фирмите, подали най-добра оферта и че в противен случай има реална възможност за преразглеждане.

Другата наказателна процедура е за неприлагане на законодателството за общ енергиен пазар. Еврокомисията смята, че България не е отворила в необходимата степен пазара си на газ и електроенергия, така че да гарантира на фирмите и гражданите избор и разумни цени. Това беше посочено и като една от причините България да остане почти без алтернативи при газовата криза в началото на миналата година.

Автор

Super User
От категорията
Гео-портал на минестерството на отбраната

Contact Us