Новини

Брюксел с програма за Черноморието

Европейската комисия одобри Програма „Черноморски басейн 2014-2020“ с общ бюджет 53,9 милиона евро. В обхвата й са включени десет държави – Азербайджан, Армения, България, Грузия, Гърция, Молдова, Румъния, Русия, Турция и Украйна.

Общата цел на Програмата е подобряване на благосъстоянието на хората и съвместно опазване на околната среда. Ще бъдат финансирани съвместни проекти в рамките на следните приоритети: съвместно насърчаване на бизнеса и предприемачеството в областта на туризма и културата; увеличение на трансграничните възможности за търговия и модернизация на селското стопанство и свързаните с него сектори; увеличение на трансграничните възможности за търговия и модернизация на селското стопанство и свързаните с него сектори и повишаване на осведомеността и съвместни действия за намаляване на речните и морските отпадъци.

Целева група са местни и регионални власти, природни паркове и защитени територии, неправителствени организации.

Първата покана за набиране на проектни предложения се очаква да бъде обявена през втората половина на 2016 г. Още информация на https://blacksea-cbc.net/.

Автор

Geomedia Magazine
От категорията
Гео-портал на минестерството на отбраната

Contact Us