Новини

Буковите гори на Балкана – защитени от ЮНЕСКО

„Старите и вековни букови гори на Карпатите и други региони в Европа“ вече са част от световно наследство на ЮНЕСКО. Това стана на сесия в Краков, Полша. В обекта се включват 77 компонента, разположени на територията на 12 европейски държави, съобщи пресцентърът на Министерството на околната среда и водите.
България участва в номинацията с най-представителните букови гори в деветте резервата, разположени на територията на Националния парк „Централен Балкан“ – „Боатин“, „Царичина“, „Козя стена“, „Стенето“, „Соколна“, „Пеещи скали“, „Стара река“, „Джендема“ и „Северен Джендем“, които вече са в списъка на ЮНЕСКО.
Разширеният сериен обект отговаря на критерия за образци на продължаващи екологични и биологични процеси в развитието на екосистемите и цели опазването на най-представителните вековни букови гори в Европа. Той представлява изключителен пример за незасегнати, комплексни гори в умерения пояс, които демонстрират разпространението на европейския бук от последната ледникова епоха до днес. Уникално за обекта е и големият брой участващи държави – прецедент в историята на Конвенцията за световно наследство.
България, Австрия, Албания, Белгия, Румъния, Словения, Испания, Италия и Хърватия участваха в съвместната номинация за разширение на Серийния европейски обект на световното наследство „Вековните букови гори на Карпатите и старите букови гори на Германия“, разположен на територията на Словакия,Украйна и Германия. Включването на България в европейския сериен обект на световно наследство на ЮНЕСКО е поредно признание за уникалността на българската природа и традициите в нейното опазване.

Автор

Geomedia Magazine
От категорията
Гео-портал на минестерството на отбраната

Contact Us