Новини

Черните дупки са скупчване на газове

Учени от Националната астрономическа обсерватория на Япония установиха, че черните дупки са своеобразно скупчване на няколко вида газове, които се смесват във вътрешността на структурата и постоянно се взривяват.

Наблюдения с помощта на мрежата радиотелескопи АЛМА (ALMA – Atacama Large Millimeter/submillimeter Array) в Чили позволиха да се изясни, че подобен газ е с различна плътност, маса и състав и поради тази причина черната дупка всъщност представлява огромен химически реактор.

При това учените отбелязват, че обяснението на „спиралността“ на черните дупки е просто – газовете във вътрешността на структурата могат да се въртят около оста си с огромна скорост, а това дава възможност да се правят погрешни изводи за движенията й.

Учените увериха, че засега е невъзможно да се направи достоверен извод за причините за появата на черни дупки – въпреки огромното количество събрани данни и хилядите симулации явлението досега е недостатъчно изследвано, а за естеството и характера на черните дупки съществуват теоретични догадки и хипотези, които не са намерили потвърждение.

{module [180]}

Автор

Geomedia Magazine
От категорията
Гео-портал на минестерството на отбраната

Contact Us