Новини

Чужд одитор ще оценява магистралите у нас

Институтът за пътна безопасност е ангажирал международен одитор по пътна безопасност да извърши инспекции за безопасност на магистралите в България, съобщиха от института.

В доклад на института за АМ „Струма“ се сочи, че в участъка на с. Боснек, където на 23 ноември 2021г. стана катастрофата с 46 загинали македонци, в южната лента за движение са подменени всички обезопасителни съоръжения.

„Констатирано е, че на обезопасителните съоръжения сглобката на тривълнестата преграда и вертикалните стълбове на двувълнестата преграда са компрометирани. Те не отговарят на инсталационните изисквания. Стопанинът на пътя трябва да изиска от изпълнителя на СМР да ги въведе в изправност съгласно инсталационния стандарт или лично да поеме отговорност за тези несъответствия. Министърът на регионалното развитие и благоустройство да потърси наказателна отговорност от длъжностни лица осъществяващи контрол на строителството в АПИ“, съобщават от института.

И още: „Констатирано е, че при обезопасителна преграда в северното платно за движение болтовото съединение е компрометирано. Посоченият елемент от съоръжението е високорисков и не е в състояние да извърши необходимата работа съгласно изискванията на краш тестовете.

По АМ „Струма“ бяха наблюдавани множество точки за прекосяване на платната за движение, за които водачите не са предварително информирани и където атакуващият ръб на ограничителните прегради не е обезопасен. Липсват твърди инженерни мерки, при което съществува възможност за неконтролирано пресичане на платната и последващо ПТП от коси челни и странични, или задни удари.

При изхода от АМ „Струма“ при Старо Село не е предвидена обратна връзка с южното платно за движение. Тази липса на функционалност причинява объркване и принуждава водачите да правят непозволени опасни завои в насрещната лента за движение.

Констатиран е и непочистен пътен възел от сняг, принуждаващ МПС търсещи достъп до северното платно за движение на АМ „Струма“ да шофират в насрещното движение! Министър Караджов да предприеме действия за наказателна отговорност на длъжностни лица отговорни за контрола при поддръжката на пътищата в АПИ“, съобщават от института.

В доклада се сочат и други препятствия: „Временната организация на движението при координати 42°29’04.9″N, 23°07’18.6″E е в директен конфликт с ускорителния шлюз. Тази изкуствено създадена нова неочаквана геометрия причинява объркване. Тя принуждава водачите да направят бавно включване под висок ъгъл. Това е директно следствие на комбинация от лошо планиране, лошо изпълнение от страна на строителната фирма и липса на контрол на ВОД от страна на стопанина на пътя“.

Институтът за пътна безопасност предоставя пети доклад на министъра на регионалното развитие и благоустройството. Докладите категорично показват, че системно не се осъществява контрол от страна на стопанина на пътя /АПИ/, твърдят от института.

Автор

Geomedia Magazine
От категорията
Гео-портал на минестерството на отбраната

Contact Us