Новини

Центърът за икономическо развитие: ръстът на икономиката за 2010 г е малко над 1%

Топ дестинация за аутсорсинг

За четвъртото тримесечие на 2010 г. ръстът на брутния вътрешен продукт на България се е увеличил с 1.5-2 % на годишна база, като за цялата 2010 г. ръстът е малко над 1%, сочи докладът на Центъра за икономическо развитие (ЦИР). През 2011 г. растежът на икономиката ще продължи, но няма да надхвърли 3%, смятат експертите.

За първи път от началото на кризата строителната продукция за ноември 2010 г. расте на годишна база и вероятно вече сме стигнали до повратната точка в тенденцията на забавящи се спадове, а именно – към растеж. Двигател на възстановяването в сектора е гражданско-инженерното строителство, чиято продукция от август насам надхвърля нивата от преди година. Продължават да намаляват спадовете в сградното строителство, а за ноември ръстът на гражданско-инженерното строителство е над 15%, при ръст 5% за предишните два месеца. Външната търговия остава най-добре представящият се сектор на българската икономика през 2010 г. – износът се върна на предкризисните си нива, а през ноември е регистриран ръст от 39%. За единадесетте месеца на 2010 г. износът нараства на годишна основа с близо 32% до 14.2 милиарда евро, а вносът – с 11.7% – до 17.3 млрд. евро. Дефицитът на търговския баланс намалява с 34% – до 3.1 млрд. евро, което е 5.7% от прогнозния БВП. Характерна особеност на търговията през 2010 г. е разнообразяването на пазарите и много по-активното присъствие на български експортни фирми в редица страни от Азия и Латинска Америка.

Вероятно през 2011 г. обемът на привлечените средства няма да надхвърли много този през 2010 г. – между 1.2 и 1.4 млрд. евро, но инвеститорите знаят за големия потенциал на страната предвид необходимостта от догонване на европейските икономики в редица сфери – енергийна ефективност, ВЕИ, административна реформа, здравеопазване, за които могат да получат средства и по европейските програми. Възвращаемостта на инвестициите в страната продължава да е над средната за Европа. България се оценява като топ дестинация на континента за аутсорсинг и е сред първите 15 в световен мащаб.

Експертите на ЦИР прогнозират през 2011 година инфлацията да е под 3%, а безработицата ще се задържи между 8.5 и 9%.

Автор

Super User
От категорията
Гео-портал на минестерството на отбраната

Contact Us