Новини

Дават 200 млн. лв. за туристическите атракции

Министерството на регионалното развитие осигурява 200 млн.лв. за развитие на туристическите атракции по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г. Допустими кандидати са министерството на културата, общини, институции на вероизповеданията и техни местни поделения, които са юридически лица.

100 млн. лв. от средства се финансират чрез финансов инструмент, посредством финансови посредници, избрани от Фонда на фондовете, и 100 млн. лв. – чрез безвъзмездни средства по процедура „Развитие на туристически атракции“.

{module [180]}

Автор

Geomedia Magazine
От категорията
Гео-портал на минестерството на отбраната

Contact Us