Новини

Дават награда от по 5000 долара за гео туризъм


Националното географско дружество на Съединените щати обяви втори конкурс „Геотуристическо предизвикателство” с награда от по 5000 долара за всеки победител. Целта на инициативата е да се покаже как най-добре туризъм може да подпомага, развива и опазва културата и природата. Конкурсът ще определи личности от цял свят, допринесли за въвеждането на най-иновативните практики в туризма и управлението на дестинации. Кандидатури се приемат до 20 май 2009 г.

Автор

Super User
От категорията
Гео-портал на минестерството на отбраната

Contact Us