Новини

Депутат настоява за оттегляне на промените, „изтриващи“ Агенцията по кадастъра

Всички промени в други закони, вкарани с преходни разпоредби в закона за бюджета, ще бъдат оттеглени. Предложението ще бъде направено от председателя на Комисията по бюджет и финанси и депутат от „Има такъв народ“ Любомир Каримански между двете четения на законопроекта за държавния бюджет.

Каримански обяви този свой ход по време на обсъждането на бюджета в ресорната комисия, като апелира да се прекрати порочната практика от времето на управлението на ГЕРБ с преходни и заключителни разпоредби да се изменят различни закони.

Шефът на бюджетната комисия заяви, че законодателната работа на парламента трябва да съответства на Закона за нормативните актове и всички промени, вкарани в закона за бюджета, следва да се внесат наново като законопроекти за изменение и допълнение на съответните действащи закони, да преминат през обществено обсъждане и чак тогава да бъдат окончателно одобрени.

Финансовият министър Асен Василев се съгласи с предложението на Любомир Каримански.

Чрез законопроекта за държавния бюджет за 2022 г. този път се изменяха редица други нормативни актове като Гражданският процесуален кодекс (ГПК), Законът за съдебната власт, Законът за кадастъра и имотния регистър, Законът за нотариусите и нотариалната дейност. Повечето текстове бяха свързани с планираните структурни реформи в изпълнителната власт.

Двете най-спорни предложения в преходните разпоредби на проектобюджета са създаването на Държавна агенция по вписванията (ДАВ), която да е на подчинение на Министерския съвет и да събере в едно Агенцията по вписванията, Агенцията по геодезия, картография и кадастър, Главна дирекция „Гражданска регистрация и административно обслужване“ и Централния регистър на особените залози. Именно към тази нова агенция се предвиждаше да преминат съдиите по вписванията и вече да не са свързани по никакъв начин със съдебната власт, а да станат длъжностни лица по вписванията.

В преходните разпоредби на закона за бюджета се предлагаха и промените в ГПК, с които процесуалното представителство на държавата по дела се прехвърля от министъра на финансите на министъра на правосъдието.

Автор

Geomedia Magazine
От категорията
Гео-портал на минестерството на отбраната

Contact Us