Новини

Детайли по екооценката за изменение на ОУП на Царево

На основание чл. 19а от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми, Министерството на регионалното развитие и благоустройството, в качеството на възложител на проект на изменение на общия устройствен план (ИОУП) на община Царево обявява за консултации документацията по „Задание за обхват и съдържание на екологичната оценка на изменението на ОУП на Община Царево”.

Пакетът с документи е публикуван на интернет страницата на министерството в раздел „Обяви“, където за заинтересованите лица са достъпни: Задание за обхват и съдържание на екологичната оценка на ИОУП на община Царево; Задание за проектиране на изменение на ОУП на Община Царево; Копие на Решение № ЕО – 6/2014 г. на министъра на околната среда и водите; Картен материал – опорен план в цифров вид. Срокът за изразяване на становища е 24.02.2016 г. Те могат да бъдат изпращани на следния имейл адрес: e-mrrb@mrrb.government.bg.

Автор

Geomedia Magazine
От категорията
Гео-портал на минестерството на отбраната

Contact Us