Новини

Директорът на АГКК със заповед за отстраняване на ЯФГ

В ДВ, бр. 58 от 23.07.2019 г. е обнародвана Заповед № КД-14-19 от 15.07.2019 г. на изпълнителния директор на АГКК за отстраняване на ЯФГ в КККР в землищата на с. Яворец, общ. Габрово, с. Горна Росица, гр. Севлиево, с. Кормянско, общ. Севлиево.

Заповедта подлежи на обжалване в 30-дневен срок (до 22.08.2019 г., вкл.).

Автор

Geomedia Magazine
От категорията
Гео-портал на минестерството на отбраната

Contact Us