Новини

Днес започва срещата на главните архитекти на общините

От 17 до 19 април ще се проведе Осмата национална среща на главните архитекти и експертите по устройствено планиране от общините. Форумът се организира с подкрепата и съдействието на Столична община, която ще бъде домакин. Националната среща на главните архитекти ще бъде открита именно от кмета на Столична община Йорданка Фандъкова.

В събитието се включват широк кръг представители на експертите по устройствено планиране и инвестиционно проектиране от общините: главни архитекти, заместник-кметове, общински съветници от ресорните комисии в общинските съвети.

Форумът е част от годишния календар на събитията на Националното сдружение на общините в Република България. Целта му е да се очертаят и подложат на дискусия наболелите проблеми от ежедневната работа на общинските експерти и в конструктивен диалог с представители на централната власт и институциите, имащи отношение към тяхната работа, да се потърсят възможните работещи решения по повдигнатите казуси.

В програмата от срещата е предвидено да бъдат дискутирани теми свързани с промените в ЗУТ, внедряването на ГИС в общините, подобряване на контрола върху строителството, Административнопроцесуалния кодекс при прилагането на ЗУТ и др.

Пълната програма на форума се намира на адрес: https://arhitekti.namrb-activ.org/programme.

{module [180]}

Автор

Geomedia Magazine
От категорията
Гео-портал на минестерството на отбраната

Contact Us