Новини

ДНСК пуска онлайн становищата си по ЗУТ

Гражданите и институциите вече имат свободен достъп до становищата на Дирекцията за национален строителен контрол (ДНСК) по прилагане на Закона за устройство на територията (ЗУТ) и подзаконовата нормативна уредба по най-често задаваните въпроси от общини, експерти и частни лица. На интернет страницата на службата функционира нов раздел „Становища“, в който са качени издадените през 2023 г. и 2024 г. разяснения. Целта е да се подпомогнат и улеснят както гражданите, така и целият строителен сектор, тъй като ще се пести време при събиране на информация, обясни началникът на ДНСК инж. Лиляна Петрова. Ще се правят и по-бързи справки при сходни казуси.

В новия раздел потребителите могат да намерят различна информация –регистриране на технически паспорти за нови строежи; прилагане на нормативната уредба при присъединяване на обекти към съществуващи мрежи на техническата инфраструктура. Публикувани са също указания за приложимостта на разпоредбите на чл. 41, чл. 42, чл. 137, чл. 144, чл. 147, чл. 151, чл. 192, от ЗУТ, § 5 от ДР на ЗУТ; прилагане на разпоредбите на чл. 77, чл. 93 от Наредба № 7/22.12.2003г. на МРРБ за правила и нормативи по устройство на отделните видове територии и устройствени зони и др. Всички те са потвърдени от Министерството на регионалното развитие и благоустройството. Най-многобройни са въпросите, свързани с проектирането и изграждането на фотоволтаични централи и съоръжения (разпоредбата на  чл. 147, ал. 1, т. 14 и 14а от ЗУТ).

На снимката инж. Лиляна Петрова

Автор

Geomedia Magazine
От категорията
Гео-портал на минестерството на отбраната

Contact Us