Новини

ДНСК започва проверки за обезопасяването на строежите

Началникът на Дирекцията за национален строителен контрол (ДНСК) арх. Иван Несторов разпореди да бъдат извършени проверки по отношение законосъобразността на одобрените планове за безопасност и здраве и проверки на място на започнатите, но невъведени в експлоатация строежи от всички категории. Заповедта за извършването на инспекциите е изпратена до всички началници на Регионални отдели „Национален строителен контрол“ на територията на цялата страна. Това съобщиха от пресслужбата на ведомството. Причината за масовите проверки са констатираните нарушения при обезопасяването на строежи.

Съгласно разпорежданията, при констатиране на недостатъчно обезопасяване, ще бъдат дадени предписания на отговорните участници в строителния процес за предприемане в най-кратки срокове на всички допустими конкретни мерки за допълнително обезопасяване – поставяне на предпазни мрежи по фасадите, изграждане на пешеходни проходи и навеси, монтиране на обезопасителни заграждения при отворите на шахти и стълбища и укрепване на строителните огради.

При констатиране на нарушения незабавно ще бъдат налагани глоби или имуществени санкции по реда на Закона за нарушенията и наказанията и Закона за устройство на територията.

От ДНСК акцентират и върху необходимостта техническите органи към общинските администрации, независимо от категорията на строежа, да извършват превантивен контрол, свързан с достъпа и външния вид на строителните ограждения.

Инспекторите ще следят и за наличие на информационна табела, на която изрично да са посочени отговорниците по безопасност, здраве и охрана на труда.

Автор

Geomedia Magazine
От категорията
Гео-портал на минестерството на отбраната

Contact Us