Новини

До 2020 г. трябва да рециклираме 70% от строителните отпадъци


До 2020 г. процентът на рециклиране на отпадъците от строителството у нас трябва да достигне 70%, съгласно европейските изисквания, съобщи министърът на околната среда и водите Нона Караджова. В момента процентът на оползотворяване на отпадъците от строителството и разрушаването на сгради у нас е пренебрежимо малък и те се насочват предимно към депата за битови отпадъци, към депа за строителни отпадъци или се изхвърлят незаконно.

От министерството на околната среда и водите са насочили усилията си към разработване на план за действие за оползотворяването на строителни отпадъци. Документите ще обхванат два потока строителни отпадъци от разрушаването и строителството на сгради и пътища, и от текущи ремонти в бита.

Подготвя се и проект на Наредба за управление на отпадъците от строителството и разрушаване на сгради ОСРС.

Автор

Super User
От категорията
Гео-портал на минестерството на отбраната

Contact Us