Новини

До април се решават парите за селските райони


Българските органи не са спазили напълно европейското законодателство и поради това Европейската комисия предупреждава, че могат да предложат изключване на страната ни от финансирането от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони. Това съобщи на пресконференция министърът на земеделието Мирослав Найденов.

Писмото от Главна дирекция „Земеделие“ на Европейската комисия е от 26 януари и е на база проведен одит по Програмата за развитие на селските райони. Одитираният период е 1 април 2008 година – 30 юни 2009 г.

Това на практика означава, че ЕК може да спре парите по Програмата за развитие на селските райони, които са в размер на 3,2 млрд. евро до 2013 година, каза министърът. Сред констатираните нарушения са пропуски при обществени поръчки, бенефициенти, които не отговарят на изискванията,

констатирани са също нереални оферти. По думите на Найденов лоши практики по САПАРД, заради които са спрени средства там, са пренесени в Програмата за развитие на селските райони. До края на април София трябва посочи пред ЕК корективните мерки, за изготвянето на които е създадена спешна работна група.

По сметките на Държавния фонд „Земеделие“ бяха преведени 387 997 555 лв. от Европейската комисия. Постъпилите средства са от двата земеделски фонда за гарантиране на земеделието и за развитие на селските райони. Изплатените субсидии по вече изпълнени проекти по програмата възлизат на 565,5 млн. евро.

Автор

Super User
От категорията
Гео-портал на минестерството на отбраната

Contact Us