Новини

Добавят високосна секунда в последния ден на декември

Международната служба за ротация на Земята и координатните системи (IERS) съобщи, че тази година ще бъде удължена с още една секунда. Това ще се случи на 31 декември в 23 часа 59 минути и 59 секунди. Веднага след това следва високосната секунда в 23 часа 59 минути 60 секунди на 31 декември 2016 г., а една секунда по-късно вече ще е 0 часа 0 минути и 0 секунди на 1 януари 2017 г. Това се налага за синхронизиране на международното атомно време (TAI) и координираното универсално време (UTC). На практика се забавя UTC с една секунда, поради забавянето на ротацията на Земята.

GNSS времето физически няма да се променя. За GPS, например, високосната секунда ще се съдържа в навигационното съобщение. Преди въвеждането ù разликата между GPS и UTC e +17 секунди , а след въвеждането й корекцията ще бъде +18 секунди.

Въвеждането на високосната секунда се прави само в края на месеците юни или декември в зависимост от промяната на разликата между UT1 и TAI. Разликата между TAI и UTC в момента е +36 секунди, а от 1 януари 2017 г. ще стане +37 сек. Времената са били изравнени на 1 януари 1958 г. 

Автор

Geomedia Magazine
От категорията
Гео-портал на минестерството на отбраната

Contact Us