Новини

Доброволното премахване на незаконния строеж в Яйлата трябва да стане до края на юли

В края на месец юли изтича срокът за доброволно премахване на незаконния строеж в местността „Яйлата“, община Каварна. Проверка на ДНСК е установила, че се спазва заповедта за спиране на строителните работи и забрана на достъпа.

Нареждането е потвърдено с окончателно съдебно решение на Върховния административен съд от 2 юли 2015г. Ако в срока за доброволно изпълнение не се отстрани незаконния строеж, от ДНСК ще бъдат взети мерки за принудителното премахване.

Стоителството в местността „Яйлата“ бе подновено през 2013 г. След незабавна проверка от страна на контролния орган, е установено наличието на тежки пороци в разрешителното за строеж, издадено от главния архитект на Каварна. Градежът се намира в защитена територия на археологически резерват „Яйлата“, като всякакво строителство е забранено с плана за управление и общия устройствен план. Стоежът е спрян и на изпълнителя и главния архитект наложени глоби. След произнасянето на последната съдебна инстанция са потвърдени разпорежданията на ДНСК като законосъобразни.

Автор

Geomedia Magazine
От категорията
Гео-портал на минестерството на отбраната

Contact Us