Новини

Докладът на „Геел“ архитекти предлага подобрения на столичния център в четири направления

Вчера в Аула „Максима“ на УАСГ бе представен докладът от изследването на градската среда в централната част на София, изготвено от датското архитектурно бюро „Геел“. Негов основател е световноизвестният архитект, проф. Ян Геел, чиято книга „Градове за хората“ е преведена на всички основни езици от цял свят и през 2016 г. бе представена и на българския пазар.

През последните 10 години проф. Геел е работил за подобряването на градската среда с градове като Цюрих, Лондон, Стокхолм, Копенхаген, Ню Йорк, Истанбул, Москва, Шанхай и Берн.

По време на вчерашното представяне на доклада по проекта „София – град за хората“ беше акцентирано върху четири основни направления за подобряване на средата в централната градска част на столицата. Това са градската идентичност, мобилността, обществения живот и качеството на публичните пространства.

По отношение на градската идентичност София трябва да съхрани гледките към планината, като се възползва и от потенциала на водата – в това число речните канали и минералните извори. Централната градска част трябва да се възползва от топографията, връзката с планините, интегриране на реките в обществените пространства.

Според доклада на „Геел“ подобренията при мобилността трябва да обхванат изграждането на свързана пешеходна мрежа, по-привлекателна пешеходна среда, повече и по-добри възможности за пресичане и осигуряване на свободни от препятствия улици, достъпни за всички.

Обществен живот според архитектурното бюро ще се подобри като се осигурят дейности по всяко време на деня и годината, чрез активиране на нощните пространства, изготвяне на стратегия за събития и развиване на „пазарната култура“. От общината ще трябва да се погрижи за всички възрастови и потребителски групи – повече пространства за децата и семействата, туристически маршрути да има и в по-малко посещавани зони, увеличаване на присъствието на студенти в центъра, осигуряване на достъп и дейности за възрастните хора, осигуряване на съоръжения и зелени площи за жителите на града.

След анализа на „Геел“ архитекти на качество на публичното пространство в центъра на София, те предлагат две основни мерки за подобрение – обвързване на публичните пространства с човешкия мащаб и създаване на използваемо публично пространство. В доклада е предложено създаването на мрежа от публични пространства, ограничаване на паркирането в публичните пространства, избягване на нахлуването на търговски пространства в публичните, осигуряване на по-добър микроклимат, създаване на среда с човешки мащаби.

Целият текст на доклада се намира на интернет страницата на Направление архитектура и градоустройство към Столична община – https://www.sofia-agk.com/FileBrowser/File?path=Sofia_Jan%20Gehl_small.pdf

Автор

Geomedia Magazine
От категорията
Гео-портал на минестерството на отбраната

Contact Us