Новини

Докторант от УАСГ е победител в конкурса за стипендия на фондация Карол Знание

Строителният инженер Галина Соколова е носител на докторантската стипендия на фондация Карол Знание за 2019 г. Тя е редовен докторант към катедра „Масивни конструкции“ към Строителния факултет на Университета по архитектура, строителство и геодезия (УАСГ). Темата на дисертацията на инж. Соколова е „Елементи на масивни конструкции – крайни гранични състояния при взривни въздействия“. Научен ръководител е проф. д-р инж. Атанас Георгиев, който присъства на финала на конкурса заедно със своя докторант.

Галина Соколова е завършила магистърска степен в УАСГ и е строителен инженер, профил “Конструкции”. Печели първа награда в конкурса на Камарата на инженерите в инвестиционното проектиране „Дипломна работа на годината през 2015 г. С темата на научната си разработка участва в Х Юбилейна международна научна конференция „Проектиране и строителство на сгради и съоръжения“ (теория и практика за устойчиво бъдеще) през септември тази година във Варна. Докладът е отличен с награда „Най–добър доклад на млад учен“ на конференцията от Българската асоциация за изолации в строителството (БАИС).

Основната цел на дисертационния труд на победителя в конкурса е търсене на алтернативни пътища за предаване на натоварванията, чрез които да се осигурят стоманобетонните конструкции на сгради срещу поведението на конструкциите при бедствия и аварии. В това число – взрив, удар, свличане, човешка грешка, пожар.

За първото място в конкурса се бориха и останалите двама участници в челната тройка – лекарят Петър Вълчанов, докторант към Медицинския университет във Варна и Радост Иванова, докторант към Института по механика към БАН.

Инж. Галина Соколова не е първият докторант от УАСГ, който печели стипендията на Карол. През 2014 г. отличието получи геодезиста Таня Славова, сега преподавател в МГУ-София.

{module [180]}

Автор

Geomedia Magazine
От категорията
Гео-портал на минестерството на отбраната

Contact Us