Новини

Достъпност на кадастъра в Ямайка

Земя на горите и водите

Satellite Image Photo Cuba Custom

Земя на горите и водите, каквото значи името й, островната държава Ямайка е с площ 10 пъти по-малка от България. Открита е за Европа от Христофор Колумб през 1494 г., а местните индианци умират от европейски болести и непосилен труд, за да дадат място на докараните от Европейците африкански роби. Днес 2 милиона души обитават това райско кътче, това е държавата с най-много родени близнаци и тризнаци, а жените от Ямайка са смятани за едни от най-красивите в света, тъй като редовно печелят титлата Мис Свят.

Естествено и Ямайка е била колония – на Британската корона – която поема контрола над острова през 1670 г. На 6 август 1962 г. Ямайка отвоюва независимостта си. През 1930 г. там се заражда растафарианството, което носи световна слава на страната, както и нейните атлети в наши дни. Малко хора знаят, че страната макар и бедна, както става ясно от цветовете на самото знаме (черно, зелено и жълто, които символизират мотото: „Времената са трудни, но земята е зелена и слънцето грее) е доста цивилизована. Например тя е имала електричество и течаща вода и канализация преди с това да се сдобият САЩ. Вечното лято, плажовете и стотиците видове орхидеи правят мястото привлекателно за туристите.

Референтни системи

jamaica5 Custom

jamaica7 Custom

Две са основните референтни сиситеми на Ямайка – Jamaica Datum 1969 (JAD 69) и Jamaica Datum 2001 (JAD 2001).

Първата негеоцентрична референтна система в страната е направена през 1866 г. и базирана на елипсоида на Кларк, използван в тази част от света.

Реализацията на геодезическата референтна рамка – Националната триангулачна мрежа е направено, когато началната точна на мрежата и триангулачните точки са определени спрямо референтната система. Координатното начало е привързано към мрежата от точки на Департамента на Военноморските сили на САЩ през 1873 г. чрез астрономически измервания. Точките са определени височинно чрез едновременни извервания на вертикални ъгли и геометрична нивелация към репер, който е определен от Британското адмиралтейство през 1886 г.

Първоначално триангулачната мрежа на Ямайка се е състояла от 44 точки, като първите 38 са били измерени през 1937 г. и са добавени нови 6 през 1944 г. Измерена е една базова линия, а останалите са били изчислени. Определен е астрономическият азимут на една линия.

Jamaica Datum 1969 (JAD 69) взима за основа параметрите на геоида на Кларк от 1866 г. Грешката при изчисление на азимута от -10,39, е редуцирана до +1,1 и е приета за допустима. Следват подобряване на точността на височинната мрежа през 1970 г. Извършено е изравнение по МНМК на височините, определени тригонометрично, като са използвани и по-точни данни за средното морско равнище. През 1985 г. е сгъстена мрежата с допълнителни репери.

През 1996 г. при проведена GPS кампания в Карибския и Латинския басейн се вижда нуждата от ползване на GPS-съвместима референтна система в Ямайка. Кампанията е осъществена с цел да се изпълни изискването за международната градска авиация, че елементите за навигация трябва да са привързани към Световната геодезическа система 1984 (WGS-84).

Дигитализация

Преди 2000 г. по-малко от половината от имотите в Ямайка са официално регистрирани, а дори и най-простите сделки със земя отнемат седмици, за да бъдат сключени. През 2001 г. тези забавяния и общественото недоволство от ширещите се измами със земя доведоха до решение за реформа в кадастъра на Ямайка. Беше създадена модерна система за регистрация, ограничаваща измамните операции. Така се установи Национална поземлена агенция на Ямайка (NLA), което беше първата стъпка в цифровата трансформация на управлението на земята в страната. Оттогава до днес NLA търпи непрекъснати подобрения, благодарение на дигитализацията на системата и прозрачността на GIS.

Една от основните мисии на NLA през 2001 г. бе да се създаде база данни за земята, която да поддържа данните за имотите в цифрова среда и да бъде използвана от всички. Обществеността получава достъп до поземлените регистри. В системата има и данни за пространствените и атрибутните компоненти на кадастралната карта на Ямайка. ArcGIS на Esri и стандарта за структура на имотите играят ключова роля при подготовката на пространствените данни.

Пак с ArcGIS и стандарта за структура на имотите са оцифрени и геореферирани пространствените данни, за да се визуализират на карта за потребителите.

ГИС взаимодейства с съществуващите внедрени системи, ускорява регистрирането на имоти земя и собствеността и значително намалява до минимум измамите, които са били често срещани преди при аналоговите регистри в Ямайка.

Събирането на базата данни

До 2004 г. NLA завършва пълната цифровизация на записите на имотите в една база данни, известна днес като Aumentum Registry и внедрена от Thomson Reuters. Заради хаотичните записи, бавещи работния процес , първата фаза на кадастралната революция в Ямайка е да се създаде цифрова система, която да проследява цялата история на записите от момента, в който оценителят въвежда основната информация в базата данни до края на транзакциите. Това незабавно ускори работния процес. Автоматизацията замества ръчната обработка, което премахва възможността за човешка грешка. Готовите бланки заменят сложното кодиране, съществувало до момента. За да се гарантира сигурността и удостоверяването, в края на всяка стъпка има задължителна одитна проверка. Aumentum Registry дефинира вида на информацията, намалява персонала и ускорява осъществяването на покупко-продажбите.

Системата за управление на данни за имотите (The Parcel Data Management System – PDMS), която е в основата на ArcGIS, е свързана с Aumentum Registry и позволява визуализирането на записите в техния контекст. Освен това PDMS удостоверява границите на всеки имот чрез автоматичното издаване на идентификатори. За съжаление, тази част от реформата се сблъска с огромен проблем , най-вече поради липсата на ресурси. Първоначално NLA проектира PDMS софтуера заедно с бившия партньор на Esri NovaLIS, но нарастващата нужда от разширени функции за редактиране и оперативна съвместимост изискваха кодиране, а се оказа, че агенцията няма нито експерти, нито средства за подобно изпълнение. При инсталирането на нова версия на базовата ГИС, персоналът трябва да набира ръчно данни, което води до истинска катастрофа.

Публично-частно партньорство

Местна застрахователна компания, наречена Guardian Group иска да закупи от NLA пакет от данни, а мениджърите на агенцията се възползват от възможността да създадат стабилна публична географска информационна система (GIS) чрез партньорска компания. Guardian Group се нуждае от данни за разположени по пътя на наводненията и свлачищата домове, за да определи размера на риска. Компанията има нужда данните да се виждат в цифрова карта със слоеве, които биха могли да бъдат включени и изключени. От друга страна NLA се нуждае от система, която да й позволи да предоставя геопространствените данни и информация за имотите. Решението идва от само себе си – агенцията сключва договор за публично-частно партньорство със застрахователната компания, за да осигури желаните данни, в замяна на което компанията прави публично достъпна картата, която разработва.

Така тази карта получи името iMap Jamaica, като служи както на NLA и застрахователите от Guardian Group, така и на всички хора. Всеки в Ямайка има достъп до данните и до информацията за собствеността.

В сътрудничество с Националния отдел за управление на пространствените данни (NSDMD), NLA предоставя и основни безплатни данни на урбанистите и регионалните органи по планиране в съответните области. Това е част от инициативата на агенцията за подпомагане на националното развитие чрез обмен на данни. В допълнение към споделянето, агенцията също така прие стандарта на Esri, който позволява по-лесно обслужване и редактиране на имоти.

След завършването на цифровизирането на кадастралните карти и създаването на iMap Jamaica, NLA вече може да се похвали с кратки срокове за обработка на данните. Преди 2001 г. обработката отнемаше средно 70 дни, като покупко-продажбите се осъществяваха за 25 дни, а проверките на данните отнемаха половин година. До 2010 г. времето за регистриране и нанасяне на промени е намалено на половина.

NLA наскоро реши да увеличи ефективността си с нов интерфейс.

6fa33ea0920332677ba8570b575f6df8d86a9310 Custom

Автор

Geomedia Magazine
От категорията
Гео-портал на минестерството на отбраната

Contact Us