Новини

Две европрограми предоставят финансиране за териториално сътрудничество

Министерството на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ) обяви покани за набиране на проекти по две от европейските програми за териториално сътрудничество за новия програмен период до 2027 г. Така на практика „ИНТЕРРЕГ ЕВРОПА“ и „Евро-Средиземноморски басейн“ (EURO-MED) са първите европрограми, които започват да се изпълняват реално.

До 31 май потенциалните бенефициенти могат да кандидатстват по Програма „ИНТЕРРЕГ ЕВРОПА“ 2021-2027.

В зависимост от броя на партньорите и продължителността се очаква финансирането на проект да бъде средно около 1-2 млн. евро.

За информация на потенциалните кандидати на електронната страница на програмата са публикувани:

– изискванията за разработване на проектните предложения в първата покана;

– база данни за проектни идеи и търсене на потенциални партньори;

 инструмент за самооценка на проектната идея;

– Запис от планарните сесии на Форум за междурегионално сътрудничество „Европа, нека си сътрудничим!“ за представяне на първата покана, включително въпроси и отговори.

До 24 май т.г. се набират предложения по новата програма за териториално сътрудничество на ЕС „Евро-Средиземноморски басейн“ (EURO-MED) 2021-2027 г.

Подробна информация за поканата, в т.ч. насоки за кандидатстване, платформа за търсене на партньорски организации, въпроси и отговори, както и презентации от проведени информационни дни може да намерите на интернет страницата на програмата: https://interreg-euro-med.eu/en/call-1-governance-projects/.

И по двете програми съфинансирането от Европейския фонд за регионално развитие на проектните дейности е в размер на 80%. МРРБ ще предостави национално съфинансиране от републиканския бюджет на всеки български партньор в размер на 15% от неговия бюджет в проекта, чрез сключване на договор за предоставяне на национално съфинансиране между министерството и партньора. Останалата част (5%) от националното съфинансиране ще бъде собствен принос на бенефициентите.

Автор

Geomedia Magazine
От категорията
Гео-портал на минестерството на отбраната

Contact Us