Новини

Две фирми обжалват избора на изпълнител на тол системата

Две от шестте фирми, участници в тръжната процедура за избор на изпълнител на тол системата у нас са подали жалби. Това съобщи министърът на регионалното развитие и благоустройството Николай Нанков по време на изслушване от депутати в Народното събрание.

Министърът коментира, че след запознаване с жалбите, държавата ще пледира за бързо произнасяне на институциите и компетентните органи, най-вече Комисията за защита на конкуренцията и за да се избегне ново забавяне на процедурата, ще бъде поискано предварително изпълнение на договора с фирмата – изпълнител.

„Знаем, какъв риск поемаме, но нямаме нито ден за губене“, беше категоричен регионалният министър и допълни, че за пет месеца нещата по тол системата са придвижени почти до необратим край, а екипът е готов да направи всичко необходимо да изпълни поетия ангажимент от следващата година системата да бъде въведена.

По закон когато се обжалва решението за определяне на изпълнител, възложителят може в срока за представяне на становището по жалбата да поиска от КЗК допускане на предварително изпълнение на обжалваното решение. Искане за предварително изпълнение, направено след този срок, не се разглежда от КЗК. Възложителят следва да мотивира искането си и да приложи доказателства в подкрепа на твърденията си.
КЗК се произнася по искането за допускане на предварително изпълнение с определение в закрито заседание в 3-дневен срок от получаване на становището.
КЗК допуска предварително изпълнение на решението за определяне на изпълнител по изключение, когато това се налага, за да се осигури животът или здравето на гражданите, да се защитят особено важни държавни или обществени интереси, включително такива, свързани с отбраната и сигурността, или ако от закъснението на изпълнението може да последва значителна или труднопоправима вреда. Предварително изпълнение не се допуска, когато е мотивирано с икономически интереси, свързани с разходи за отлагане изпълнението на договора или с провеждането на нова процедура за възлагане на поръчката. Комисията допуска предварително изпълнение на решението за определяне на изпълнител във всички случаи, когато би се застрашило сериозно изпълнението на мащабна програма в областта на отбраната или сигурността, която е от съществено значение за интересите на страната.
Определението, с което КЗК се произнася по направеното особено искане подлежи на обжалване пред Върховния административен съд в 3-дневен срок от съобщаването му на страните. Върховният административен съд се произнася по определението в закрито заседание в 14-дневен срок от образуване на производството по частната жалба.

Автор

Geomedia Magazine

И все пак тя се върти…
Rotating_earth
Rotating_earth
От категорията
 • СпейсЕкс изстрелва нов Дракон до края на месеца
  СпейсЕкс изстрелва нов Дракон до края на месеца

  Компанията „СпейсЕкс“ ще изстреля нов кораб „Дракон“ за третата мисия на астронавти на Международната космическа станция (МКС), съобщи ЮПИ. Екипажът ще се отправи към МКС

 • Пътищарите и МРРБ се разбраха
  Пътищарите и МРРБ се разбраха

  Добра новина: диалогът между държавата и пътищарите бе възстановен. Разговорите за уточняване на детайлите по отношение на плащанията към компаниите, които извършват дейности по текущ

 • Мега протест на пътищарите, от МРРБ искат диалог
  Мега протест на пътищарите, от МРРБ искат диалог

  Спирането на парите за поддържане на пътищата ще доведе до образуване на огромни ями през зимата, в които хиляди хора ще потрошат колите си, коментират

Гео-портал на минестерството на отбраната

Contact Us