Новини

Един допуснат в конкурса за директор на НИНКН

Двама души са подали документи за конкуа за директор на Националния институт за недвижимо културно наследство (НИНКН), но само един е допуснат за следващата фаза. Това е арх. Йордан Христов Нурков. Другият кандидат е досегашният времено изпълняващ длъжността директор – арх. Даниела Георгиева Джуркова, но тя не отговаря на изискванията.

Допуснатият до конкурса арх. Йордан Христов Нурков ще бъде уведомен допълнително за датата на събеседване.

Арх. Йордан Христов Нурков е председател на дружестворо на Съюза на архитектите във Велико Търново.

Конкурсът за директор на институцията, отговорна за паметниците на културата бе обявен на 22.02.2017 г., а документи се приемаха до 22.03.2017 г.

Автор

Geomedia Magazine
От категорията
Гео-портал на минестерството на отбраната

Contact Us