Новини

ЕК одобри програмата „Балкани-Средиземно море“ за 40 милиарда евро

Европейската комисия одобри програмата за транснационално сътрудничество „Балкани-Средиземно море“ 2014-2020 г. Териториалният й обхват включва пет държави, от които три са членки на ЕС (България, Гърция и Кипър) и две държави кандидат-членки на ЕС (Албания и Македония).

Бюджетът на програмата възлиза на 39 727 652 евро, от които средствата от ЕС са в размер на около 33 милиона евро, осигурени от Европейския фонд за регионално развитие и от Инструмента за предприсъединителна помощ.

Програмата ще даде възможност на местни, регионални и национални институции да си сътрудничат.

Управляващ орган на програмата е Министерството на икономиката, инфраструктурата, морски въпроси и туризма на Република Гърция. Структурите по управление на програмата ще бъдат подпомагани от Съвместен секретариат, разположен в гр. Солун.

Автор

Geomedia Magazine
От категорията
Гео-портал на минестерството на отбраната

Contact Us