Новини

Еко институт направиха в Австралия


В Австралия е основан нов експериментален еко институт за изследване на възможностите на технологиите за улавяне и съхранение на въглероден  двуокис. Тази еко технология има за цел да намали емисиите на парникови газове в атмосферата на властта.

Институтът е създаден по инициатива на австралийския премиер Кевин Ръд. Австралия ще предоставя всяка година за поддържане на новата еко институция около 70 милиона щатски долара. 

Еко технологията за улавяне на въглеродния двуокис и обезвреждане му е област на енергетиката, което цели да се използват произведените от съществуващите топлоелектрически централи парникови газове.

Австралия далеч не е първата страна, в която се разработват еко проекти за „ловене“ на въглероден двуокис. Така например, наскоро компания от Великобритания, която е собственик на електрическата мрежа на Великобритания, съобщи планира да изгради до 2012 г., еко инсталация с инжектиране на въглероден двуокис, произвеждани от термични централи, под дъното на Северно море.

Автор

Super User
От категорията
Гео-портал на минестерството на отбраната

Contact Us