Новини

Екоактивисти против Закона за инвестициите


Почти в края на мандата си Народното събрание прие Закон за изменение и допълнение на Закона за насърчаване на инвестициите. Според промяната в чл.2 насърчаването на инвестициите ще се извършва чрез „продажба или възмездно учредяване на ограничено вещно право върху терени без търг или конкурс по пазарни или по-ниски цени с изградена довеждаща техническа инфраструктура публична собственост“. Според еколозите от „За да остане природа в България“ текстът не поставя никакво ограничение на учредяването на вещно право и дори не се цитират Законът за защитените територии и Законът за държавната собственост. Така земите, които са в защитените територии и са публична държавна собственост, се прескачат.

Практиката показва, че при подобно противоречие между закони и разпоредби се прилагат тези законови актове, които са по-изгодни за частния, а не за обществения интерес.

Приети промените позволяват застрояване и разпореждане на земи и гори, включени в защитените територии и зони от Натура 2000, и ще доведе до сериозни противоречия със Закона за защитените територии и Закона за биологичното разнообразие.

Автор

Super User

И все пак тя се върти…
Rotating_earth
Rotating_earth
От категорията
 • В МРРБ търсят еко решения
  В МРРБ търсят еко решения

  Виждаме много дефекти, ще търсим механизъм те да бъдат отстранени. Това заяви министърът на регионалното развитие и благоустройството Виолета Комитова на среща с представители на

 • Комитова: Чакаме 1,9 млрд. лв. за саниране
  Комитова: Чакаме 1,9 млрд. лв. за саниране

  България разчита на 1,9 млрд. лв. по Плана за възстановяване и устойчивост за обновяване на жилищния и нежилищния фонд. Значителни средства са предвидени за тези

 • Дискусия как да се направи по-добра инфраструктура
  Дискусия как да се направи по-добра инфраструктура

  Предприемачите и общината имат нужда от диалог, за да се стигне до по-справедливо изграждане на инфраструктура. Това заяви заместник-министърът на регионалното развитие и благоустройството арх.

Гео-портал на минестерството на отбраната

Contact Us