Новини

Ексминистър Павлова се отчете: Кадастърът бил приоритет на предишния кабинет


Свършеното от Министерството на регионалното развитие и благоустройството през периода юли 2009 г.-март 2013 г. отчете бившият министър на регионалното развитие и благоустройството Лиляна Павлова.

Като приоритетни области на работа тя определи законодателните инициативи, концесиите, кадастъра, ВиК, жилищната политика, строителния контрол, регионалното развитие, трансграничното сътрудничество, участието на страната в изпълнението на Стратегията на ЕС за Дунавския регион и пътната инфраструктура.

Предложените от МРРБ и приети шест законопроекта бяха подложени на широка обществена дискусия, посочи министър Павлова. По този начин бяха разгледани мненията на всички заинтересовани страни. От предиишното народно събрание не бяха приети измененията в законите за водите и за кадастъра и имотния регистър, но ексминистърът очаква още по-добри текстове. Беше повишен контролът върху изпълнението на договорите за концесии и наем на плажове с цел подобряване на услугата и осигуряване на свободен достъп на туристите до тях.

Изготвени са кадастрални карти и регистри за още 582 хиляди хектара от територията на страната. В процес на приемане на 280 специализирани карти. Те ще дадат ясна картина за площта и състоянието на Черноморските плажове и ще включват информация за природните забележителности, отбеляза регионалният министър в оставка.

Няма причина за притеснение относно усвояването на средствата по Оперативна програма „Регионално развитие“ 2007-2013 г. Сключените договори са за 90% от средствата по програмата, а след пика в разплащанията през последните 2-3 месеца те вече са 40% от бюджета й. Рисковите проекти се следят ежеседмично, така че да се постигне максимална усвояемост.

Лиляна Павлова препоръча промяна в подхода на работа по програмите за трансгранично сътрудничество, така че да се навакса изпълнението на тези от тях, при които има забавяне. 168 са подадени заявления от сдружения на собственици за участие в проект „Енергийно обновяване на българските домове“, съобщи тя и допълни, че 92 са одобрените. Вече стартира изпълнението на първата сграда.

За 4 години са направени 12 хиляди проверки на дейността на общинските и районните администрации. Над 22 000 са проверките по законосъобразността на издадените разрешения за строеж, съобщи тя. Издадени са 628 заповеди за отмяна на строителни книжа. Над 3930 са проверките на строежи от І до ІV категория относно изпълнението на лицата, упражняващи строителен надзор. 20 328 са издадените разрешения за ползване, а 3792 са премахнатите незаконни строежи.

Бившият министър пожела на следващия кабинет да имат поне същите успехи като нейните в строежа на пътища.

Автор

Super User
От категорията
Гео-портал на минестерството на отбраната

Contact Us