Новини

ЕС уеднакви принципите за проследяване на контактни лица

Държавите членки на ЕС, с подкрепата на Европейската комисия, постигнаха съгласие относно набора от технически спецификации, които да генерират безопасен обмен на информация между националните децентрализирани приложения за проследяване на контактни лица.

Това се отнася до огромното количество приложения за проследяване на контакти със заразени с COVID-19, които вече бяха или предстои да бъдат пуснати в ЕС. След като техническото решение бъде внедрено, такива национални приложения ще работят безпроблемно, когато потребителите пътуват до друга държава от блока, която също следва децентрализирания подход.

„В момент, в който сезонът на пътуванията предстои, за нас е важно е да гарантираме, че европейците могат да използват приложението от собствената си страна, където и да пътуват в ЕС. Приложенията за проследяване на контакти могат да бъдат изключително полезни за ограничаването на разпространението на коронавируса и биха могли да допринесат за националните стратегии за премахване на мерките за задържане,“ заяви членът на Комисията, отговарящ за вътрешния пазар, Тиери Бретън.

„Призовавам гражданите на ЕС да ги използват, тъй като тези технологии са ефективни само ако имаме критична маса потребители с оперативна съвместимост на приложенията между границите на ЕС. Сигурността на данните, основните права и защитата на поверителността в тези цифрови инструменти няма да бъдат договаряни,“ добави комисарят по въпросите на здравето и безопасността на храните Стела Кириакидес.

Информацията за близост със заразен, споделена между приложенията, ще бъде криптирана по начин, по който да предотвратява идентифицирането на отделно лице. Това се постига в съответствие със строгите указания на ЕС за защита на данните за приложенията.

На по-късен етап се очаква Комидията да подпомогне по-нататъшното оптимизиране на системата, чрез специална гейтуейт услуга –  интерфейс за ефективно получаване и предаване на подходяща информация между национални приложения и сървъри за проследяване на контакти.

Автор

Geomedia Magazine
От категорията
Гео-портал на минестерството на отбраната

Contact Us