Новини

ЕСРИ с портал за Африка

Компания ESRI започна африкански проект GeoPortal – обширна платформа, базирана на облачни услуги, която осигурява богато съдържание и решения от Esri и партньорите му. Геопорталът осигурява достъп до популярната услуга ArcGIS Online на ESRI, както и географски данни и изображения за Африка. Порталът ще може да бъде използван от Африканския съюз, Африканската банка за развитие, други международни агенции, неправителствени организации, академични среди, бизнеса и правителствата. Порталът ще подпомага икономическото развитие и опазването на климата.

Тази безплатна технология предлага достъп до водещи в индустрията възможности за пространствени анализи и съдържание.

Автор

Geomedia Magazine
От категорията
Гео-портал на минестерството на отбраната

Contact Us