Новини

EuroGeographics създава нов набор от данни, съвместими с INSPIRE

EuroGeographics разработва нов основен референтен набор от данни, използващи геопространствена информация, съвместима с INSPIRE, от официални национални източници. Международната организация с нестопанска цел за европейските национални картографски, кадастрални и поземлени регистрационни органи (NMCA) подписа споразумение с Федералната агенция за картография и геодезия на Германия (BKG) за координиране на техническото производство и управлението на качеството.

Прототип, съсредоточен върху транспортните и хидрографските теми, ще бъде на разположение през есента на 2018 г. и ще следва пускането на първата версия на новия набор от данни през пролетта на 2019 г.

Изпълнителният директор на EuroGeographics Мик Кори заяви, че членовете им са направили значителни инвестиции в прилагането на директивата INSPIRE и в предоставянето на оперативно съвместимо съдържание. Представянето на този нов набор от данни е само един от начините, гарантиращи геопространствената информация.

Основният референтен набор от данни е част от по-широката визия на EuroGeographics за европейските услуги за местоположение, уникален и мощен източник на хармонизирана геопространствена информация от официални източници. След представянето на прототипа намерението е да се включат допълнителни теми като сгради или селищни зони, адреси и кота, както и да се осигури покритие за всички държави-членки на ЕС.

{module [180]}

Автор

Geomedia Magazine
От категорията
Гео-портал на минестерството на отбраната

Contact Us