Новини

Европейската комисия търси най-добрите регионални проекти

За поредна година Европейската комисия търси най-добрите регионални проекти, финансирани от ЕС. Конкурсът продължава до 9 май 2019 г. Фокусът е върху проектите, демонстриращи високи постижения и нови подходи в регионалното развитие.

Наградите REGIOSTARS се присъждат на проекти в пет тематични категории: интелигентен растеж, устойчив растеж, приобщаващ растеж, градско развитие и тема на годината. Тази година акцентът пада върху пет теми, основни за бъдещето на регионалната политика на ЕС:

– насърчаване на цифровото преобразуване

– свързване на „зеленото“, „синьото“ и „сивото“

– борба с неравенството и бедността

– изграждане на градове, устойчиви на климатичните промени

– модернизиране на услугите в областта на здравеопазването.

Кандидатурите трябва да се подават от името на управляващия проекта, с одобрението на Управляващия орган, осигурил финансирането. Проектите ще бъдат оценявани от научни работници. Възможност да изберат фаворит ще имат и гражданите на ЕС чрез публично онлайн гласуване, като ще бъде присъдена „Наградата на публиката“.

Подробни указания за начина на кандидатстване се намират на интернет страницата на конкурса на адрес: https://regiostarsawards.eu/.

Победителите ще получат своите награди на тържествена церемония, която ще се проведе през октомври 2019 г. в Брюксел.

{module [180]}

Автор

Geomedia Magazine
От категорията
Гео-портал на минестерството на отбраната

Contact Us