Новини

Европа пак погна правителството заради екозони


Европейската комисия задейства наказателна процедура срещу България заради четири отделни случая на липса на адекватна защита на природното наследство на страната.
Три от предупрежденията се отнасят за защитените зони, а четвъртото засяга пропуски и несъвършенства в действащото законодателство.

Областите, заради които са повдигнати процедурите, включват планината Пирин и изграждането на ски център там; община Царево и Природен парк Странджа, както и строителните дейности около бреговете на река Вая в защитената зона Емине – Иракли на Черно море. Четвъртото предупреждение е свързано с липсата на цялостно съответствие с европейските изисквания на българското законодателство за защита на природата.
В момента има започнати две други наказателни процедури спрямо България заради европейската екологична мрежа Натура 2000. Едната е заради непълната мрежа от Натура 2000 по Директивата за птиците, а именно орязаните защитени зони в Рила, Пирин, Централен Балкан, Русенски Лом, Калиакра и Иракли. Втората е заради липсата на опазване на защитена зона Калиакра заради изградените ветропаркове и голф игрища.
Възможно е Европейската комисия да започне още наказателни процедури срещу България и заради Витоша, както и на района около Седемте рилски езера и Паничище в Рила.
Ако сегашното българско правителство не разреши проблемите с опазването на българската природа, България ще бъде изправена пред Съда на Европейските общности в Люксембург, а евентуални санкции ще се заплащат от джоба на всеки българин.

Автор

Super User
От категорията
Гео-портал на минестерството на отбраната

Contact Us