Новини

Европейската комисия с Бяла книга за климата


Европейската комисия представи Бяла книга, която е посветена на дейностите, необходими за справянето с промените в климата. Данните сочат, че въздействията от измененията на климата ще бъдат по-бързи и по-страшни от тези, за които Междуправителственият комитет за климатичните промени споменава в доклада си от 2007 г. Според еврокомисията, климатичните изменения ще доведат до различни регионални усложнения, затова трябва да се вземат мерки на национално и регионално ниво.

Според комисаря по селското стопанство Мариан Фишер Боел, земеделците в Европа ще бъдат силно засегнати от катаклизмите. Тя подчерта, че трябва да бъдат взети „мерки, за които да не се съжалява” („no regret measures“) за екологични ползи. Комисарят по здравеопазването Андрула Василиу допълни, че изменението на климата изисква да се обърне специално внимание на укрепването на наблюдението над здравето на хората, животните и растенията и да се създадат планове за действия при екстремни климатични условия. Комисарят по въпросите на рибарството и морското дело Джо Борг пък отбеляза, че крайбрежията и морските райони на Европа се намират в най-уязвимата от изменението на климата зона.

Еврокомисарят по науката и технологиите Янес Поточник заяви, че Европейският съюз ще инвестира милиарди за развитие на зелените технологии. Според Поточник чистите технологии, нанотехнологиите и биотехнологиите ще изиграят решаваща роля за световната икономика.

Евросъюзът ще осигури 1,2 милиард евро за изследвания и развитие по програмата “Фабрики за бъдещето“, 1 милиард за проучвания за енергийната ефективност на сградите и 5 милиарда за популярната инициатива за зелените автомобили. Първите покани за проекти за публично-частни партньорства в тези области се очакват през юли 2009 г., като реализирането на проектите трябва да започне през пролетта на 2010 г.

Европейската комисия прие рамка за действие в два етапа. Първият етап от стратегията продължава до 2012 г. и ще положи основата за изготвянето на всеобхватна стратегия на ЕС за приспособяване от 2013 г. нататък. Комисията се ангажира да организира Ръководна група за въздействия и приспособяване (РГВП). В нея ще влязат представители на държавите-членки на ЕС, участващи в съставянето на национални и регионални програми за приспособяване, и тя ще се консултира с представители на гражданското общество и научните среди. До 2011 г. Комисията ще установи Централна информационна система за обмен на информация относно въздействието от изменението на климата.

Автор

Super User
От категорията
Гео-портал на минестерството на отбраната

Contact Us