Новини

Европейската комисия ще предостави безплатен безжичен интернет на 8000 населени места

С проекта WiFi4EU, на стойност 120 млн. евро, Европейската комисия ще предостави възможност на 8000 населени места да разполагат с безплатен безжичен интернет. Начинанието ще се реализира до 2019 г.

Схемата WiFi4EU ще бъде финансирана по балансиран от географска гледна точка начин, така че от високоскоростната връзка да могат да се възползват жители и посетители на хиляди местни общности в целия ЕС. Финансирането по проекта ще бъде достъпно за институции с обществени функции— най-често местни общини, библиотеки, здравни центрове и др. Ще се поемат разходите за оборудване и инсталиране (точки за интернет достъп), докато съответната местна институция плаща за свързването (абонамент за интернет) и поддържането на оборудването в добро състояние.

Кандидатстването за безплатен безжичен интернет ще бъде отворено тази година, като едно от условията е в населеното място да няма публично или частно предлагане на Wi-Fi с подобни характеристики.

Автор

Geomedia Magazine
От категорията
Гео-портал на минестерството на отбраната

Contact Us