Новини

Европейската комисия започна публични консултации за фалшивите новини

Европейската комисия започна публични консултации и състави екпертна група на високо равнище за справяне с фалшивите новини. Групата включва учени, представители на онлайн платформи, медии и граждански организации.

Целта е да се съберат данни за разработване на стратегия на ниво Европейски съюз за ограничаване на разпространението на фалшивите новини до пролетта на 2018 г.

Експертната група ще приема мнения и предложения от граждани до средата на февруари. Очаква се да се получи представа обема на проблема, мерки взети до момента и потенциални бъдещи мерки.

Автор

Geomedia Magazine
От категорията
Гео-портал на минестерството на отбраната

Contact Us