Новини

Европейските учени се обявиха против нова технология

Европейските академии на науките възразяват срещу субсидиите за биоенергия с улавяне и съхранение на въглерод. Това съобщава на сайта си Българската академия на науките (БАН).

Докато Европейският съюз обсъжда новото законодателство за сертифициране на технологии за отстраняване на въглерод, Европейските академии на науките (EASAC) алармират, че милиарди от парите на данъкоплатците ще отидат за технологии, които може да не изпълнят обещанията си. “Предполага се, че биоенергията с улавяне и съхранение на въглерод (BECCS) може да отстрани гигатонове въглероден диоксид от атмосферата. Действителният й потенциал силно контрастира с важната роля, която тя заема в много сценарии”, обяснява проф. Майкъл Нортън, директор на програмата на EASAC за околна среда.

Новият коментар “Биоенергията с улавяне и съхранение на въглерод (BECCS) и нейната роля в моделите за интегрирана оценка” разглежда най-новите доказателства за способността на тази технология да осигури значително нетно отстраняване на въглероден диоксид от атмосферата. Те показват, че моделите, които я сочат като предпочитана за постигане на целите за климата, могат да притежават и слабости, които са добре прикрити. “Много модели игнорират факта, че различните суровини имат различни периоди на “изплащане” на емисиите на въглероден диоксид, погрешно смятайки, че цялата биоенергия е въглеродонеутрална. Но колкото и да има разлики в съдържанието на въглерод между различните изкопаеми горива, има значителни разлики във въздействието на биоенергията върху климата в зависимост от нейния произход”, обяснява Нортън.

Различните сценарии предполагат, че ще бъдат налични нереалистични количества биомаса. “Ако погледнем към науката, има значителна разлика между предполагаемото използване на биомаса и наличните количества, които са устойчиви и не противоречат на употреби с по-висока стойност. Тази разлика понякога достига 60 процента”, казва проф. Ларс Валое, председател на управителния съвет по околна среда на EASAC.

Уилям Жилет, директорът на програмата за енергия на EASAC, добавя: “Ние не твърдим, че биоенергията с улавяне и съхранение на въглерод (BECCS) никога не може да стане опция. Но докато основните предположения относно наличността и периодите на “изплащане” на емисиите на въглероден диоксид на различните суровини за биомаса, използвани в моделите за интегрирана оценка, не бъдат усъвършенствани и не бъдат доказани ползите и осъществимостта им, ЕС и националните правителства не трябва да предлагат субсидии”.

Автор

Geomedia Magazine
От категорията
Гео-портал на минестерството на отбраната

Contact Us