Новини

Евростат: България десета по строителство в Европа

България е на десето място в ЕС по годишен ръст на строителната продукция през април с увеличение от 5,9%, сочат данни на европейската статистическа служба Евростат.

На месечна основа строителната продукция в България също отбелязва повишение от 0,4%.

Сред страните членки, за които са налични данни, най-голям годишен ръст на строителната продукция е отбелязан в Унгария с 40,1%, Румъния с 31,2% и Полша с 14,9%, а спад регистрират само Словакия с 3,9% и Франция с 0,8%.

Спрямо март най-голямо понижение на строителната продукция е отчетено в Словения със 7,4%, Унгария с 3,8% и Франция с 2,3%. Най-голям ръст е регистриран в Румъния с 6,2%, Белгия с 1,8% и Испания с 1,6%.

През април строителната продукция в еврозоната е отбелязала годишен ръст от 3,9%, а в ЕС като цяло – с 4,5%. В еврозоната по-голям принос за годишния ръст на строителната продукция има сградното строителство – повишение от 4% спрямо ръст от 3,4% при гражданското и инженерното строителство. Докато в ЕС като цяло двигател на растежа е било гражданското и инженерното строителство с повишение от 5,8% спрямо ръст от 4,1% на сградното строителство.

Спрямо март произведената строителна продукция в еврозоната и в ЕС намалява съответно с 0,8% и 0,6%. Както в ЕС, така и в еврозоната спадът се дължи предимно на понижението при гражданското и инженерното строителство, съответно с 2,3% и 2,5%, докато сградното строителство е отбелязало понижение от съответно 0,4% и 0,5%.

Автор

Geomedia Magazine
От категорията
Гео-портал на минестерството на отбраната

Contact Us