Новини

GEO-CRADLE създава партньорска мрежа и архив за данни за наблюдение на Земята

Автор Христо Николов

Проектът GEO-CRADLE за създаване на партньорска мрежа и архив от данни за наблюдение на Земята започна през февруари. Координатор е Националната обсерватория на Атина, а финансирането е по програма „Хоризонт 2020“ на Европейския съюз. Над 80 представители на Северна Африка, Близкия Изток и Балканите, служители на Европейската комисия и представители на секретариата на GEO се обединиха от идеята

Консорциумът обединяват експертни знания в следните области – климатични промени, подобряване на осигуреността с храни, достъп до суровини и енергия. Координаторът на проекта д-р Харис Контоес, Директор по изследователската част в Националната обсерватория на Атина, подчерта, че партньорите ще работят за мултирегионална мрежа, която реализира следните дейности: да интегрира съществуващия капацитет в областта „Наблюдение на Земята“; да насърчава прединвестиционни проучвания; да подпомага работата на GEO, GEOSS и Коперник.

GEO-CRADLE се ангажира да създаде регионален архив за данни, който да осигурява с „обслужване на едно гише“ достъп и споделяне на геопространствени данни, получени от сателитни и наземни мрежи. Освен това по проект GEO-CRADLE ще се създаде портал, който ще служи като медиатор между учени и доставчици на данни.

GEO-CRADLE се стреми да задоволи регионалните нужди и интеграцията на Северна Африка, Близкия изток и Балканите по програма „Глобална система от системи за наблюдение на Земята“ (Global Earth Observation System of Systems – GEOSS).

Координаторът на проект GEO-CRADLE през април изпрати покана към всички заинтересовани страни от региона да включат, като попълнят кратко проучване на сайта на проекта.

Автор

Geomedia Magazine
От категорията
Гео-портал на минестерството на отбраната

Contact Us