Новини

Геодезисти мерят къде да са хазартните зали


Геодезисти ще мерят отстоянието на игралните зали и казината до училищата и домовете за деца, лишени от родителски грижи. Това се предвижда в нова наредба, приета на заседание на кабинета и определяща правилата, начините, техническите способи и изискванията за измерване на отстоянието на хазартните зали от учебните.
Целта е ограничаването на риска за малолетни и непълнолетни от достъп до организирани хазартни игри на територията на страната.
Според Закона за хазарта игралните зали и казина не могат да се намират на по-малко от 300 м от училища и домове за деца, лишени от родителски грижи, освен ако са в хотели, категоризирани с категория „четири“ или „пет звезди“. В новата наредба отпадат нормите по отношение на казармите. Предвижда се отстоянието да се измерва от правоспособни лица, вписани в Регистъра на лицата, правоспособни да извършват дейности по кадастър, геодезия и картография.

Автор

Super User
От категорията
Гео-портал на минестерството на отбраната

Contact Us