Новини

„Геоинженеринг” ООД с нови услуги

„Геоинженеринг” ООД добави нови услуги към своето портфолио – 3D лазерно сканиране, георадарно заснемане и ортофото заснемане със собствена високотехнологична безпилотна летателна система (UAS) за фотограметрични нужди и професионални решения на американската компания Trimble.

Фирмата има дългогодишен опит в сферата на кадастъра и регулацията –геодезически измервания и обработки – опорни геодезични мрежи, прецизна и техническа нивелация; GPS измервания, анализ на резултати; контролни GPS мрежи; изработване модели на релефа; изработка на ПУП, парцеларни, регулационни и устройствени планове, вертикални планировки; поддръжка на КВС-трасиране, заснемане и координиране на граници на имоти и въвеждане на промени в регистъра; изготвяне на топографски, кадастрални, специализирани карти.

Решенията на Геоинженеринг” ООД намират приложение при инженеринг и геодезия, минно дело, пътно строителство, тръбопроводи, мелиорации, наводнения, мониторинг, геоложки и хидроложки изследвания, нефтена и газова промишленост.

Автор

Geomedia Magazine
От категорията
Гео-портал на минестерството на отбраната

Contact Us